За нас Продукти за автоматизация Услуги за автоматизация Сертификати Новини Клиенти Контакт  

Проектиране

 • Цялостно проектиране на електрически вериги, табла, информационни мрежи
 • Процесна автоматизация
 • Електрически и пневматични задвижвания
 • Схеми и документация
 • Ретрофит - автоматизиране и осъвременяване на стари производства и машини

Изработване

Електрически табла

 • Използване на висококачествени компоненти
 • Сертификати за произход и качество

Електрически и механични компоненти

 • При необходимост от нестандартни решения се проектират и изработват детайли и възли за нуждите на проекта
 • Проектиране и асемблиране на електронни изделия: повърхностен и конвенционален монтаж

Софтуер

Автоматизация

 • Висока степен на надеждност
 • Бързодействие
 • Процесно-ориентирана структура

Визуализация

 • Потребителски ориентирана
 • Многоезична среда
 • Интуитивна навигация
 • Нужната информация
 • Алармени съобщения
 • Документация
 • Решения съгласно желанията
 • Рецепти
 • Архиви
 • Защита за достъп
 • Kомуникационни мрежи

Внедряване на системи за комплексна автоматизация в промишлеността и производството

 • Изграждане на кабелни трасета
 • Кабелно опроводяване
 • Монтаж на КиП апаратура
 • Монтаж електрически табла
 • Пуск и настройка
 

mixer

   
"Симлоджик" ЕООД • София, 1592 • бул."Проф. Цветан Лазаров" №33, офис 8
Тел: 02/4911 897, 4911 898 • Факс: 02/4911 896 • E-mail: office@simlogic.bg