За нас Продукти за автоматизация Услуги за автоматизация Сертификати Новини Клиенти Контакт  

Информация за сключен договор

23 Ноември, 2018 г.

Във връзка с проекта BG16RFOP002-3.004-0154-C01/23.11.2018 “Повишаване на ресурсната ефективност на Симлоджик ЕООД”
Целта на проекта е подобряване на ресурсната ефективност и увеличаване на производствения капацитет на "Симлоджик" ЕООД, с цел повишаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции. С проекта, Симлоджик ЕООД цели да създаде технологични и производствени условия за намаляване на разходите за суровини, разширяване на производствения капацитет, подобряване на производителността и качеството на продуктите чрез намаляване на обема на производствения отпадък.
Очакваните резултати от проекта са:
• намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция средно с 16%
• намаляване на количеството отпадъци за рециклиране за всеки продукт средно с 64,09%;
• подобряване на ефективността на производствените разходи средно с 16%;
• нарастване на производителността.


PDF Документ - 176kB

Информация за сключен договор

15 Ноември, 2016 г.

Във връзка с провеждането на процедура за определяне на изпълнител с предмет „Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции: 1. Машинен център; 2. CNC струг; 3. Нишкова ерозия.” и Протокол от дейността на оценителите и класиране на кандидатите, утвърден на 26.05.2016 г. от СИМЛОДЖИК ЕООД, като бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1112-C01, за изпълнител бе определен МАШИН КОМЕРС ЕООД, с който кандидат се сключиха съответните договори за доставка.

Обява за сключен договор

09 Май, 2016 г.

Във връзка със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ мужду „Симлоджик” ЕООД, гр. София и Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-1112-C01 за проект „Увеличаване на производствения капацитет на „Симлоджик ЕООД” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” дружеството ОБЯВЯВА Процедура за избор на изпълнител с предмет „Подобряване на производствения капацитет на "Симлоджик" ЕООД” в три обособени позиции както следва:
Обособена позиция №1: Машинен център.
Обособена позиция №2: CNC струг.
Обособена позиция №3: Нишкова ерозия.

Обявата е валидна от 09.05.2016 09.00ч. до 20.05.2016 г., 17:00 ч. хардуер“.

Архив с PDF документи - 1.9MB
Обява за сключен договор

подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.001, 15.02.2016г. “.


PDF документ - 136kB

Обява за сключен договор

по тръжна процедура I, проведена от Симлоджик ЕООД по по ДБФП №4МС-02-95/27.04.2012г., с предмет „Доставка на софтуер и хардуер“.


PDF документ - 340kB - 340kB
Обява и Тръжна документация бенефициент "СИМЛОДЖИК" ЕООД по ДБФП №4МС-02-95/27.04.2012г. за провеждане на процедура „открит избор”, с предмет „Доставка на софтуер и хардуер“


Документи в .RAR файл - 2.6MB
Награда за фирма на годината

1 Ноември, 2012 г.


Фирма "Симлоджик" ЕООД спечели II място в конкурса "Най-добра българска фирма на годината" за 2011 г. в категория "Микро и малка фирма".

Информация за сключен договор

2 Октомври, 2012 г.


сключен договор по тръжна процедура I, проведена от Симлоджик ЕООД по договор 3ТММ-02-94_20.10.2011

.PDF документ - 379kB
Информация за сключен договор

24 Септември, 2012 г.


сключен договор по тръжна процедура I, проведена от Симлоджик ЕООД по договор 3ТММ-02-94_20.10.2011

.PDF документ - 346kB
Обява и документация по тръжна процедура

24 Април, 2012 г.


открит избор, обявена от Симлоджик по договор 3ТММ-02-94_20.10.2011

Документи в .ZIP файл - 4.9MB

 

 

ISO certificate

Siemens Solution Partner

   
"Симлоджик" ЕООД • София, 1592 • бул."Проф. Цветан Лазаров" №33, офис 8
Тел: 02/4911 897, 4911 898 • Факс: 02/4911 896 • E-mail: office@simlogic.bg