За нас Продукти за автоматизация Услуги за автоматизация Сертификати Новини Клиенти Контакт  
Ние сме конкурентно способни на вътрешните и международните пазари. Това е демонстрирано чрез множеството проекти които успешно сме реализирали в България, Франция, Китай, Полша, Румъния, Гърция, Сърбия, Босна и Херцеговина. Нашите проекти обхващат хранително-вкусовата промишленост, химическата промишленост, енергетика, строителство, и други. Свържете се с нас за повече информация.
 
   
"Симлоджик" ЕООД • София, 1592 • бул."Проф. Цветан Лазаров" №33, офис 8
Тел: 02/4911 897, 4911 898 • Факс: 02/4911 896 • E-mail: office@simlogic.bg