За нас Продукти за автоматизация Услуги за автоматизация Сертификати Новини Клиенти Контакт  

“СИМЛОДЖИК” ЕООД има високи критерии за качество на предлаганите услуги и продукти.

Декларация за политика по качеството

Декларация за политика по околна среда

Декларация за политика по здраве и безопасност

В резултат от дейността си сме спечелили доверието на своите партньори и имаме получени редица сертификати:

Система за управление на качеството ISO 9001:2008

Система за управление на околната среда ISO 14001:2004

Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007

Siemens Solution Partner
Siemens Solution Partner

Schneider Electric

Moeller

 

 

ISO certificate

Siemens Solution Partner

   
"Симлоджик" ЕООД • София, 1592 • бул."Проф. Цветан Лазаров" №33, офис 8
Тел: 02/4911 897, 4911 898 • Факс: 02/4911 896 • E-mail: office@simlogic.bg